Diagnostische waarde van lactose in melk

Het is erg belangrijk om de trends in lactosevariatie in melk en de correlaties met andere indicatoren te kennen en te observeren, omdat deze een uitstekende indicator kunnen zijn bij de diagnose van bepaalde aandoeningen of bij het bepalen van de oestrus van koeien. De concentratie lactose in melk kan ook worden gebruikt om de balans van de voeding te beoordelen. Een afname van de lactoseconcentratie in melk kan de oorzaak zijn van een gebrek aan energie in het voer of spijsverteringsstoornissen.

Lactose en elektrische geleidbaarheid

Veranderingen in lactose en elektrische geleidbaarheid worden beschouwd als een van de meest betrouwbare indicatoren bij de diagnose van klinische en subklinische mastitis. Door ontstekingen in de uier wordt de synthese van lactose in de uier en de balans van kalium-, natrium- en chloorionen tussen bloed en melk verstoord. De samenstelling van melk en de elektrische geleidbaarheid ervan veranderen.

Lactose en celgetal (SCC)

Er is een negatieve correlatie gevonden tussen lactose en SCC in melk. De lactoseconcentratie begint af te nemen wanneer SCC >100.000/ml. Het wordt geassocieerd met ontstekingsprocessen die plaatsvinden in de uier.

Lactose- en melkeiwitconcentratie

Dit hangt samen met de gezondheid van het dier. Een intenser ontstekingsproces in de borstklier en het lichaam beïnvloedt de toename van de eiwitconcentratie. En door de verzwakking van de borstklierfunctie en de effecten van bacteriën neemt de concentratie lactose af.

Methoden voor het bepalen van lactose

Het lactosegehalte in melk wordt meestal bepaald door controlemelkmonsters naar het laboratorium te sturen, hoewel het met de ontwikkeling van de technologie mogelijk is om sensoren in melklijnen te integreren die het lactosegehalte in melk in real-time weergeven.

Jodometrische of enzymatische bepaling

Dit zijn de referentiemethoden voor het bepalen van het lactosegehalte. Ze zijn betrouwbaar en nauwkeurig, maar kunnen alleen in laboratoria worden uitgevoerd, omdat gekwalificeerd personeel de procedures moet uitvoeren met behulp van speciale apparatuur en reagentia. Bovendien duren de tests relatief lang, waardoor ze onpraktisch zijn in zuivelfabrieken of boerderijen.

Spectroscopische laboratoriumapparatuur

Lactose wordt, net als andere componenten van melk, bepaald door de absorptie- en emissiespectra te analyseren met behulp van infraroodstralen. Deze techniek is over de hele wereld erg populair en wordt in veel laboratoria gebruikt om de bestanddelen van melk te analyseren. Meestal is dergelijke apparatuur aangepast voor laboratoriumgebruik, dus het is vrij duur en vereist gekwalificeerde specialisten. Dankzij de ontwikkeling van de technologie zijn er echter mogelijkheden om dit soort methoden praktischer te maken en geschikter te maken voor gebruik, niet alleen in laboratoria, maar ook op boerderijen.

BROLIS HerdLine melkanalysator

De in-line melkanalysator BROLIS HerdLine is net een klein laboratorium op uw melkveebedrijf. De analysator onderzoekt tijdens elke melkbeurt de samenstelling van de melk van elke koe. Deze “mini-spectroscoop” wordt geïnstalleerd in de melkstal of melkrobot in de melklijn en gebruikt geen extra reagentia en heeft geen speciaal onderhoud nodig.

De analyse van eiwit, vet, lactose en andere parameters zorgen voor een goede evaluatie van de gezondheid, productiviteit en economische efficiëntie van melkvee. De gegevens die tijdens het melken worden verzameld, worden real-time verwerkt en kunnen worden bekeken via de BROLIS HerdLine-applicatie.

Kom meer te weten

Wat beïnvloedt melklactose?

Melklactose – ook wel melksuiker genoemd – bestaat uit glucose en galactose. Lactose is uniek omdat het alleen in melk voorkomt. Ongeveer 60-85% van de glucose in het bloed wordt gebruikt om lactose in melk te synthetiseren.

De belangrijkste factoren die de productiviteit van rundvee bepalen zijn erfelijkheid, voeding en gezondheid van het rundvee. Er is waargenomen dat bij het ontbreken of onvoldoende toepassen van geavanceerde stal- en onderhoudstechnologieën de toename van de productiviteit van het rundvee gepaard gaat met een stijging van de dierenartskosten. Veranderingen in het lactosegehalte kunnen in verband worden gebracht met vruchtbaarheid bij rundvee, stofwisselingsziekten of mastitis. Een stijging kan wijzen op kalveren, terwijl een daling kan wijzen op mastitis, subklinische ketose of acidose.

Voeding

Rantsoenen voor rundvee met veel krachtvoer hebben bovendien een hoge energiewaarde. Hierdoor is het mogelijk om de benodigde hoeveelheid glucose voor het lichaam van de koe vast te stellen, evenals de concentratie lactose in melk. De lactoseconcentratie in de melk van hoogproductieve koeien die weinig energie krijgen, kan met maar liefst 15 procent worden verlaagd. Het is daarom essentieel dat de rantsoenen goed uitgebalanceerd zijn en voldoende granen en andere koolhydraatrijke voedermiddelen of supplementen bevatten.

Lactatieperiode

In de periode na het afkalven neemt de melkgift van het rundvee toe, evenals de energiebehoefte. De concentratie lactose in melk is meestal verlaagd, waardoor het vrij lastig is om een koe te insemineren. Er wordt van uitgegaan dat de koe tijdens deze periode niet in staat is om voldoende energiebronnen te leveren om een volwaardige eicel te laten rijpen en te ovuleren, dus deze periode is langer. Er is waargenomen dat de melk van koeien die voor het eerst afkalven een hoger lactosegehalte heeft vergeleken met koeien van de tweede of latere lactatie.

Gezondheidstoestand

De belangrijkste functie van lactose is het op peil houden van het watergehalte in melk, waardoor het een van de meest stabiele indicatoren is. De synthese ervan vindt plaats in de borstklier uit bloedglucose, daarom is de hoeveelheid ervan direct gecorreleerd met de energiebalans van het dier en toont het de gezondheidstoestand van de uier. Subklinische mastitis, subklinische ketose of acidose, problemen bij het afkalven, het uitblijven van oestrus of mislukte inseminaties worden in verband gebracht met lagere lactoseconcentraties in de melk.