BROLIS HerdLine įrengimo žingsniai

1

Tinklo ir IT infrastruktūros įrengimas.

2

Melžimo stotelėse sumontuojami specialūs laikikliai.

3

BROLIS HerdLine pieno analizatorius prijungiamas į pieno liniją.

4

BROLIS HerdLine įrengiami kiekvienoje melžimo stotelėje.

5

Suteikiama BROLIS HerdLine programinės įrangos prieiga.