Įrengti pieno ūkiai

Lietuva | Eglutės tipo melžimo aikštelė | 24 melžimo stotelės | 500 karvių

Lietuva | Paralelinė melžimo aikštelė | 40 melžimo stotelių | 800 karvių

Lietuva | Eglutės tipo melžimo aikštelė | 16 melžimo stotelių | 300 karvių

Lietuva | Paralelinė melžimo aikštelė | 56 melžimo stotelės | 1400 karvių