BROLIS HerdLine paigaldamise etapid

1

Võrgu & IT infrastruktuuri paigaldamine.

2

Lüpsiplatsil paigaldakse spetsiaalsed kinnitused.

3

BROLIS HerdLine analüsaator ühendatakse piimaliiniga.

4

BROLIS HerdLine paigaldatakse igale lüpsikohale.

5

BROLIS HerdLine tarkvarale võimaldatakse juurdepääs.