Piima elektrijuhtivuse diagnostiline olulisus

Piima elektrijuhtivus on piima takistuse pöördsuurus ja sõltub põhimõtteliselt vaskulaarse reaktsiooni tugevusest. Kui udaras algab põletikuline protsess, muutub piimas esinevate naatriumi, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, kloori ja muude ioonide kontsentratsioon. Piima elektrijuhtivus tõuseb.

Terve lehma piima elektrijuhtivus on 4,0-5,5 mS/cm. See muutub väga kiiresti, kui lehma tervislik seisund muutub. Neid muutusi seostatakse sageli mastiidiga, kuigi need võivad olla tingitud ka muudest terviseprobleemidest. Muutused elektrijuhtivuses on seotud ka geneetiliste tegurite, laktatsiooni ja piimakoostise muutustega. Seetõttu ei tohiks veiste tervise hindamisel seda näitajat hinnata eraldi, vaid koos teiste näitajatega.

Laktoos ja elektrijuhtivus

Laktoosi ja elektrijuhtivuse muutuste jälgimist piimas peetakse üheks kõige tõhusamaks meetodiks mastiidi varajaseks diagnoosimiseks integreeritud anduritega lüpsisüsteemides. Piima elektrijuhtivus suureneb, sest piim muutub heterogeenseks, kuna tekivad kalgendid, mis aeglustavad piima voolamist. Laktoosi kogus väheneb koos põletikuliste protsesside algusega udaras.

Elektrijuhtivus ja somaatiliste rakkude arv (SRA)

Seos elektrijuhtivuse ja somaatiliste rakkude arvu (SRA) muutuse vahel ei ole otsene, kuigi selle jälgimist saab kasutada ühe peamise näitajana mastiidi varajase diagnoosimise puhul. Kui elektrijuhtivus suureneb üle 6,0 mS/cm, võib kahtlustada subkliinilist mastiiti. Põletiku progresseerudes suureneb ka elektrijuhtivus ja see on kõrgeim, kui somaatiliste rakkude arv piimas on 400-600 tuh/ml.

Muutuste väärtused piima elektrijuhtivuses

Elektrijuhtivuse väärtus 4,0-5,5 mS/cm 5,5-6,5 mS/cm >6,5 mS/cm
Näidustus Piima elektrijuhtivus on iseloomulik terve udaraga lehmadele. Võib kahtlustada udarate koe muutusi ja subkliinilist mastiiti. Tihti tuvastatakse suurenenud somaatiliste rakkude arvuga kliiniline mastiit
SRA SRA normvahemikus SRA piimas võivad olla suurenenud Piima elektrijuhtivus suureneb, kuni piima SRA saavutab 600 tuhat/ml, seejärel hakkab elektrijuhtivus uuesti vähenema.
Laktoos Norm Laktoosisisaldus piimas võib väheneda Laktoosisisaldus piimas väheneb
Proteiinid Norm Proteiinitase piimas võib väheneda Proteiini tase piimas väheneb
Rasvad Norm Rasvatase piimas võib väheneda Rasvatase piimas väheneb
Piima kogus Toodetava piima kogus pole muutunud Toodetava piima kogus pole muutunud või on kergelt suurenenud Toodetava piima kogus väheneb

Elektrijuhtivuse määramise meetodid

Laboratoorsed testid ja mobiiliseadmed

Piima elektrijuhtivust saab mõõta spetsiaalsete mobiilsete seadmete või laboratoorsete seadmetega, kuid see ei ole alati praktiline ja piisavalt informatiivne. Väga oluline on mitte ainult määrata piima elektrijuhtivuse väärtus, vaid ka märgata, millal see on muutunud, ja selle korrelatsiooni teiste piimanäitajatega. Enamikul põllumajandusettevõtete piimasüsteemidel on võimalus määrata piima elektrijuhtivust, kuid mitte kõik neist ei suuda seda teha reaalajas ja korreleerida andmeid teiste piima näitajatega.

BROLIS HerdLine integreeritud piimaanalüsaator

BROLIS HerdLine integreeritud piimaanalüsaator on nagu väike laboratoorium teie piimafarmis. Analüsaator uurib iga lehma piimakoostist iga lüpsi ajal. See “minispektroskoop” paigaldatakse lüpsiplatside või lüpsirobotite piimaliinile ning see ei kasuta täiendavaid reaktiive ega vaja erilist hooldust.

Valgu, rasva ja laktoosi analüüs annab nõuetekohase hinnangu piimakarja tervise, tootlikkuse ja majandusliku tõhususe kohta. Lüpsi ajal kogutud andmeid töödeldakse reaalajas ja neid saab vaadata BROLIS HerdLine rakenduse abil.

Lisateavet

Mis mõjutab elektrijuhtivust?

Piima juhtivuse suurenemise peamised põhjused on udara reaktsioon, suurenenud ümbritseva keskkonna temperatuur ja muutunud sööt. Esimese laktatsiooni lehmade elektrijuhtivus on kõige madalam. See muutub ka laktatsiooni ajal, sõltuvalt toodetud piimakogusest, rasvasisaldusest, piima kuivainetest ja piimafraktsioonist. Elektrijuhtivuse muutust mastiidi korral mõjutab haigust põhjustav tegur.